Napirend

NIYTVA TARTÁS: 07:30 – 17:00 között

A nyitvatartási időn túl ( fél nyolc előtt és du. 5 óra után) ügyeleti díjat számítunk fel: minden megkezdett fél óra 600 Ft/ fő-t.

Időszak: Tevékenység:
07:30 – 08:00 Folyamatos érkezés, szabad játék, mesélés, közös terítés.
08:00 – 09:00 Folyamatos reggeli (kétféle meleg folyadék, egészséges reggelifélék, magos péksütemények, zöldségek)
09:00 – 10:00 Különféle tevékenységeket ajánlunk fel a gyermekeknek, valamennyire irányított, ám szabadon választott munkálkodás folyik.
Kézműveskedés: festés, rajzolás, színezés, gyurmázás, vágás, ragasztás, zsírkrétázás, tépés, fűzés, lukasztás, stb.
Zenélés, éneklés, mondókázás, dramatizálás, mesélés, bábozás, szerepjátékok, memorizálás, kirakózás, társasjátékozás,
vetítés, szabad tevékenykedés, stb.
10:00 – 10:15
Tisztálkodás, majd közös gyümölcsözés, minimum kétféle idénygyümölcsből
10:15 – 11:45 Levegőzés a kertben, vagy mozgásfejlesztés, játék a tornateremben.
Kerti játékok, kertészkedés, labdajátékok, körjátékok, homokozás, nagymozgások, futás, ugrálás, hintázás, mászások,
megfigyelések a természetben, stb. Rövidebb séták a környéken, célzott kirándulások, közlekedési ismeretek.
11:45 – 12:00 Tisztálkodás, átöltözés, ebéd.
12:00 – 12:30 CSENDES IDŐSZAK KEZDETE: Tisztálkodás, mese, éneklés, altatás.
12:30 – 15:00 CSENDES IDŐSZAK: Alvás, pihenés, tisztálkodás.
15:00 – 15:20 Uzsonna
15:20 – 16:50 A gyermekek viszonylagos irányítás mellett tevékenykednek az udvaron, a tornateremben, vagy a csoportszobában,
a délelőtti munkálkodásokhoz hasonlóan.
16:50 – 17:00 Közös pakolás, zárás. (17:00 óra után ügyeleti díjat számolunk fel: minden megkezdett fél óráért 600 Ft-t.)