Fogadózunk

„Hogy együtt tudjunk mulatni, a tudnivaló ez,
Csak ennyit kell, hogy megjegyezz:
Egyedül nem megy, egyedül nem megy,
Egyedül nem megy. Ha-ha-ha-ha!”

A Vitamini Óvoda egyik erőssége a családias, vidám, bizalmas légkör, a szoros együttműködés a szülőkkel.

Az persze minden óvodában természetes (kellene, hogy legyen), hogy reggelente, a gyermek érkezésekor és délutánonként, elköszönéskor pár perces, néhány mondatos információcsere zajlik az óvó nénik és a szülők között. Ilyenkor apró, látszólag lényegtelen, ám az aktuális napot igencsak meghatározó részleteket tisztáznak kölcsönösen.

Mert bizony egyáltalán nem mindegy, hogy a vitaminis gyerkőc

– éjszakája miként telt, kialudta-e magát

– reggelizett-e, vagy mindenképpen kínálni kell

– nyugodtan, vagy kapkodva indultak el az óvodába

– tapasztalt-e útközben felkavaró dolgot, ami még mindig foglalkoztatja

– esetleg otthon maradt-e valamelyik fontos tárgya, ha igen, lehet-e ötletesen pótolni

– megvan-e minden szükséges ruhadarab, felszerelés, vagy a „központi kincstárban” kell majd körülnézniük a dadusoknak

– mi lehet az oka annak, hogy a szokásosnál hosszabban csüng az anyukája, vagy az apukája nyakában.

Hazainduláskor, búcsúzkodáskor is érdemes egy-két gyors mondattal lezárni a kisgyerek óvodai napját, vagyis mit kell tudni:

– a testi igények kielégítéséről (evés, ivás, alvás, mosdóhasználat)

– hangulata, kedve, aktivitása alakulásáról (játéka, munkálkodása, kommunikációja)

– esetleges konfliktusairól (társaival, felnőttel)

– a fejlődésében tapasztalt változásokról.

Megannyi picike, egyedien színes, egyben nélkülözhetetlen mozaikdarabkából rendeződik össze minden egyes vitaminis gyerkőcről az aznapi, aktuális kép!

Ha jól működik és folyamatos – és mi erre törekszünk – a szülők és a pedagógusok közötti párbeszéd, elkerülhetőek a kellemetlen meglepetések, félreértések.

A fent vázolt napi mozaikképekből, továbbá irányított megfigyelések, felmérések, változatos szempontrendszer alapján, szóbeli megbeszélések sora után készítik el a pedagógusok (óvó nénik, logopédus, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, pedagógiai asszisztens) az egyes gyerekekről az úgynevezett „fejlődési napló”-t. Egy nevelési év során két ízben kapják kézhez a kedves szülők: október végén és májusban.

Ez a több oldalas dokumentum képezi a fogadóórák gerincét, de általában egyéb, összetett témák is terítékre kerülnek ilyenkor. Ügyes szervezéssel és hosszas egyeztetéssel többnyire el szoktuk érni, hogy mindkét szülő és mindkét pedagógus részt tudjon venni rajta. Így nem vész el, nem torzul semmilyen tudnivaló, vagy megállapodás, nem mellesleg megismerkedünk a ritkábban látott szülő szempontjaival, érvelésével is. Az elhangzottakról „jegyzőkönyv” is készül, amiben utóbb visszakereshetőek az esetlegesen vitatott pontok.

A megbeszélés őszinte, mély és nagyon bizalmas, az ott elhangzottak szigorúan az „orvosi titoktartás” kategóriájába tartoznak. Rendkívül hasznos, olykor hihetetlenül intim háttér-információk derülhetnek és derülnek is ki, amelyek megmagyarázzák egy-egy gyermek óvodai viselkedését, személyiségét, nehézségeit, vagy éppen hangulatváltozásait. A kölcsönös bizalom légkörében osztozunk a családok örömében, bánatában, krízishelyzetében, boldogulásában.

A Vitamini Óvodában természetesen létezik a rendkívüli fogadóóra gyakorlata is, amit bármelyik fél kezdeményezhet. Olyankor ad hoc ülnek össze a szülők és a pedagógusok, egy adott kérdés, téma, határidős döntési kényszer, váratlan élethelyzet megvitatására.  Ilyen esetekben is a maximális és kölcsönös bizalom, az őszinteség és a titoktartás teszi lehetővé, hogy egyről a kettőre jussunk.

Sok év tapasztalata alapján elmondható, hogy a vitaminis szülők zöme az esetek többségében megfogadja a tanácsainkat, mérlegeli a javaslatainkat, elgondolkodik az első hallásra akár meghökkentőnek tűnő észrevételeinken, megfigyeléseinken. Megértik, hogy a gyermek számára az a legjobb, ha az otthoni és az intézményi normarendszer egységes, de legalábbis összefésülhető, és semmiképpen nem képvisel egymással homlokegyenest ellenkező szemléletet.

Együttműködő, készséges, pozitív szülőkkel tényleg csodálatos dolgozni, és fantasztikus eredményeket, sikereket érhetünk el azon a téren, ami minden szereplő számára a legfontosabb, a gyermek fejlődése, kiegyensúlyozottsága terén.

Nem véletlen, hogy a vitaminis gyerekek hétköznapjaiban központi szerepet tölt be az együttműködésre, nyílt kommunikációra, magabiztos konfliktuskezelésre való nevelés.

Őszintén, meghitten beszélgetős napokat kívánok:

Zsemle