Széchenyi 2020 támogatás

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00028

Kedvezményezett: Fit’s’kool Oktatási Egyesület

Jelen projekt 3 fő részből tevődik össze, amelyek szoros egységet alkotnak. A pályázat első lépéseként a megfelelő ingatlan kiválasztása után annak átalakítása fog megtörténni.

Az átalakítást követően az ingatlan alkalmassá válik két bölcsődei (7+7 fő) csoport teljes körű ellátására.

Kialakításra kerül a törvényi előírás szerint 1 fürdőszoba, ami a két családi bölcsődéhez elegendő. A higiéniás feltételeket 1 db gyermekkád, 3-3 mosdó és kis WC biztosítja. Kialakításra kerül egy felnőtt öltöző, és egy felnőtt mosdó, amit mind a személyzet, mind pedig a szülők használatába kívánjuk állítani.

A külső belső felújítást követően a projekt következő eleme a szükséges felszerelések, eszközök beszerzése. Itt szintén figyelembe vettük a bölcsődékre vonatkozó szabályokat, azonban a kötelező elemeken túl olyan eszközök beszerzésére is sor kerül, ami a készségeket, képességeket és a mozgást fejleszti. Fontos szempont volt még az eszközlista összeállításban, hogy a kreativitás mellett az együttműködési képességet is fejlesszük.

A tárgyi feltételek megteremtése mellett kiemelt jelentőségű a családi bölcsőde szakmai programja, ami a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődését hivatott elősegíteni.

Megvalósítás időtartama: 24 hónap
A pályázat összköltsége: 51 596 248 Ft