Házirend

HÁZIREND

 

Érkezés – távozás:

 

A Vitamini óvoda hétfőtől péntekig, 7:30:00 – 17:00 óráig tart nyitva. Korábbi érkezésre, és távozásra is mód van, ebben az esetben azonban a szerződéses térítési díjon felül külön óradíjat számolunk fel: Minden megkezdett fél óra 600 Ft/fő.

A délelőtti ellátásban részesülő gyermekeket közvetlenül ebéd után, a délutáni pihenő előtt kérjük hazavinni, míg az egész napos ellátásban részesülő gyermekeket délután legkorábban a pihenő után.

A gyermeket kizárólag az adatlapon megjelölt személyeknek adjuk át. Az ezzel kapcsolatos módosítások írásban történnek. Váratlan esemény esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek telefonon kell jelezni, hogy ki érkezik a gyermekért. A gyermeket befolyásoltság (alkohol, drog) alatt álló személy nem viheti el.

 

Higiénia, ruházkodás

 

A gyermekek jellel ellátott, saját öltözőszekrényekben helyezhetik el ruháikat, személyes tárgyaikat. Az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért, valamint a behozott játékokért felelősséget nem tudunk vállalni. Váltócipő nélkül csak az előszobában, illetve a gyermeköltözőben lehet tartózkodni!

 

A Vitamini óvoda biztosítja:

– Tisztálkodó szerek (szappan, WC papír, fogkrém, stb.)

– Tisztálkodó eszközök (jellel ellátott törölköző, fésű)

– Alváshoz szükséges eszközök (jellel ellátott ágynemű)

 

A szülő biztosítja:

– Váltó ruházat (kinti, benti, esetleg alvó)

– Váltó cipő

– Pelenka

– Fogkefe

 

Betegség

 

Betegség esetén a Vitamini óvoda telefonon azonnal értesíti a szülőt. A beteg gyermeket társaitól elkülönítve ápoljuk, amíg a szülő érte nem jön. Kisebb betegség esetén 1 tünetmentes nap után hozható újra a gyermek.

Betegség esetén, hiányzást kérjük legkésőbb tárgynap 7:30-ig jelezni. Fertőző betegség esetén a szülő/törvényes képviselő köteles az óvoda munkatársait értesíteni. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen házi orvosi igazolással arról, hogy minden kötelező védőoltásban részesült és egészséges gyermek közösségbe mehet, és azt a Vitamini munkatársainak átadják. Gyógyszereket a Vitamini óvoda csak kivételes esetekben vesz át, orvosi igazolás mellett (krupp, asztma stb).

 

 

Étkezés

 

A Vitamini óvoda napi négyszeri étkezést, a gyerekek életkora szerint biztosít. Az aktuális étlap a gyermeköltözőben elhelyezett faliújságon olvasható. Ételallergiáról, érzékenységről a szülőnek értesítenie kell az óvoda munkatársait.

 

 

 

Kapcsolattartás

 

Szülői értekezleteteket évente, fogadó óra jellegű beszélgetéseket egyeztetés alapján tartunk. A napi hírek, információk a gyermeköltözőben elhelyezett faliújságon, illetve a honlapon olvashatóak.

A gyermekek fejlődését állandóan követjük, erről szóban, illetve a gyermekek fejlődési naplójában negyedévente, emailben tájékoztatunk.

 

 

Fényképezés, dokumentáció

 

Az ellátási szerződés megkötésével a szülő/törvényes képviselő hozzájárul, hogy gyermekéről fénykép/video felvétel készüljön, melyek a Vitamini óvoda kommunikációjában felhasználhatóak (pl. honlap). Fényképek korlátozott számban a Vitamini Facebook oldalán is megjelennek, ám a különböző eseményeken készült felvételek kizárólag egy zárt Facebook csoportban tekinthető meg.

 

 

Szerződéskötés, fizetés

 

A Vitamini óvoda fenntartója, és a szülő ellátási szerződést köt. A szerződés a szülő részéről 30 napon belül, míg a Vitamini részéről 90 napon belül írásban mondható fel.

A Vitamini óvoda térítési díja az étkezési és ellátási díjból tevődik össze. A tárgyhavi fizetendő díjat legkésőbb minden hónap első napján, emailben kapják a szülők. Hiányzás esetén kizárólag az étkezési díjat áll módunkban kompenzálni. A túlfizetések a következő hónapban írhatóak jóvá.

A térítési díjat legkésőbb tárgyhó 5-ig kell befizetni az óvoda bankszámlájára, vagy készpénzben az óvoda helyszínén. A készpénzes fizetés két napon történik, a napokról emailben, az aktuális térítési díjak kiküldésénél értesítjük a szülőt.

Díjtartozás a következő hónapra nem vihető át. 30 napot meghaladó hátralék esetén, a gyermeket, a tartozás rendezéséig nem vesszük át. Folyamatos késedelmes fizetés esetén (min. 3 hónap), az ellátási szerződés a fenntartó részéről felmondható, a felmondási határidő betartásával.