Óvakodjunk az engedély nélküli gyermekjóléti szolgáltatóktól!

cikk: Óvakodjunk az engedély nélküli gyermekjóléti szolgáltatóktól!
dátum: 2010. július 31.
forrás: Minalunk.hu

Terjednek az engedély nélkül nyújtott gyermekjóléti –  gyermekek napközbeni ellátását biztosító –  szolgáltatások. Az engedély nélküli szolgáltatás igénybevételének elkerülése érdekében érdemes ellenőrizni, hogy a választott szolgáltató rendelkezik-e működési engedéllyel.
hirdetés

Terjednek az engedély nélkül nyújtott gyermekjóléti –  gyermekek napközbeni ellátását biztosító –  szolgáltatások. Az engedély nélküli szolgáltatás igénybevételének elkerülése érdekében érdemes ellenőrizni, hogy a választott szolgáltató rendelkezik-e működési engedéllyel.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy terjednek az engedély nélkül nyújtott gyermekjóléti –  gyermekek napközbeni ellátását biztosító –  szolgáltatások. Ezek a működtetők az óvodára, családi napközire és bölcsődére jellemző szolgáltatásokat ígérnek, azonban minden hatósági kontroll és garancia nélkül. Az engedély nélkül működő szolgáltatások esetében jellemzően az ellátás tárgyi és személyi feltételei nem biztosítottak, a helyiségek zsúfoltak.

Felhívunk minden gyermekjóléti szolgáltatást igénylő személyt, hogy az engedély nélküli szolgáltatás igénybevételének elkerülése érdekében ellenőrizzék, hogy az általuk választott szolgáltató rendelkezik-e működési engedéllyel.

Erről a következőképpen győződhetnek meg:
1. Minden működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgáltató szerepel a szociális ágazati regiszterben. Amely szolgáltató ott nem szerepel, annak nincs működési engedélye. A regisztert bárki megtekintheti az interneten a www.afsz.hu portálon a „Szociális regiszter” cím alatt, ahol fenntartó és szolgáltató szerint egyaránt lehet keresni címeket.
2. Minden működési engedéllyel rendelkező intézmény, szolgáltató rendelkezik az erről szóló tanúsítvánnyal, amelyet az intézményben / szolgáltatónál jól látható helyen ki kell függeszteni. A nevéből is kitűnik, hogy ez az okirat tanúsítja a szolgáltatás működésének engedélyét, amelyet valamely szociális hatóság adott ki (a kijelölt város jegyzője).
3. Az ellátást igénylő érdeklődhet az engedély felől a működést engedélyező szerveknél: a városi jegyzőknél arról, hogy adott intézmény rendelkezik-e működtető engedéllyel.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Magyarországon működési engedély nélkül gyermekjóléti szolgáltatás nem működhet.
Az engedély nem pusztán egy hatósági irat, azért van szükség rá, mert az engedélyezési eljárás során válik kikényszeríthetővé a jogszabályok által előírt feltételeknek, az ellátás tárgyi és személyi feltételeinek, az ellátottak jogainak biztosítása, amelyet az engedély kiadását követően is rendszeresen ellenőriznek az illetékes hatóságok.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az engedély nélküli gyermekjóléti szolgáltatások többsége panasz révén vált ismertté a hatóságok előtt (bár a települési önkormányzat jegyzőjének a feladata ezt jelezni a szociális hatóságok felé).

Tájékozódással kerülje el az engedély nélküli szolgáltatásokat és a tevékenységükből származó kockázatokat, veszélyeket, sőt károkat!

Amennyiben Önnek, vagy hozzátartozójának gyermekjóléti szolgáltatásra van szüksége kérjük, tájékozódjon a településen, vagy a környéken lévő szolgáltatók/intézmények címéről a települési önkormányzatoknál vagy a szociális regiszterben, de mindenképpen hivatalos helyen.

forrás: Budaörs.hu