Szakmai program 2016/17.

 

VITAMINI

ÓVODA

SZAKMAI (PEDAGÓGIAI)

PROGRAMJA

 

 

Engedélyes:

Vitamini óvoda

2040 Budaörs Szőlő köz 1.

Telefon: +36 30 954 38 39

www.vitaminik.hu

Email: info@vitaminik.hu

 

 

 

Fenntartó:

Fit’s’kool Oktatási Egyesület

2040 Budaörs Törökugrató u. 67.

Telefon: +36 30 954 38 39

Email: eszter@vitaminik.hu


Tartalomjegyzék

 

 

 

 

Jogszabályi háttér                                                                                                               3.o.

 1. Bevezetés ………………………………………………………………………………………………………… 4.o.

I.1. Gyermekképünk   …………………………………………………………………………………. 5.o.

I.2. Óvoda (családi napközi)-képünk……………………………………………………………..            5.o.

I.3. Minőségpolitika és misszió     ………………………………………………………………… 6.o.

 1. Óvoda jellemzői………………………………………………………………………………… 7.o

II.1. Az intézmény meghatározó adatai                                                                    7.o

II.2. Személyi és tárgyi feltételek  ………………………………………………………………… 7.o.

III. Nevelésünk céljai és feladatai ………………………………………………………………………… 8.o.

III.1.Egészséges életmód …………………………………………………………………………….            10.o.

III.2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés…………………………………………………….            13.o.

III.3.Anyanyelvi, értelmi nevelés…………………………………………………………………. 14.o.

 1. Tevékenységi formák…………………………………………………………………………………….. 15.o.
 2. Kapcsolattartás 20.o
 3. Óvodánk mindennapi életének szervezeti keretei………………………………. 22.o.

 

 

 

 


Pedagógiai program jogi háttere

 

Törvények:

 • évi XXXI.sz. törvény – GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY
 • évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,
 • évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
 • évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól,
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

valamint a gyermekvédelmi törvényt több pontban módosító

 • évi CXCII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

 

 

 

Rendeletek:

 • 15/1998. NM RENDELET (szakmai szabályok)

4/A § a szakmai program kötelező tartalma

 1. – 50. §-ig a gyvt.43. §-ának kibontása
 2. § Személyi feltételek, munkakörbe sorolás lehetősége
 3. § Módszertani útmutatóra való hivatkozás
 4. § -ra hivatkozás a 48.§-ban alaptevékenységen kívüli tevékenység – a törvény miatt játszócsoport csak nyitvatartási időn kívül!
 5. § segítő munkaideje, mellékletben a munkakörbe sorolás szabályai

 

 

 • 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról (a továbbiakban Alapprogram)

 

 

 

 

 1. Bevezetés: 

 

 1. Gyermekközpontúság

Az életkori és az egyéni sajátosságok, szükségletek, igények valamint a gyermekek

mindenek előtti érdekeinek figyelembe vétele.

 1. Differenciált bánásmód

Az egyéni érés-, sajátosságok figyelembevételével az egyén önmagához viszonyított

fejlődésének elősegítése.

 1. Játékosság

A személyiség fejlődésének és fejlesztésének alapvető tere, eszköze, módszere.

 1. Tevékenységközpontúság, élménypedagógia

Készség- és képességfejlesztés különböző tevékenységekbe integrálva, az egyéni és

közösen megélt élmények és tapasztalatok fejlesztő hatásának tudatos kiaknázása.

 1. Tolerancia, inkluzivitás:

A különbözőség, az egyediség, a másság elfogadása és elfogadtatása, ill. befogadás

 1. Nyitottság:

A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása, szoros együttműködés a

családdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Gyermekkép:

 


Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.

Szeretnénk, hogy a Vitamini óvodába járó gyermekeink:

 

 • minden nap szívesen jöjjenek az óvodába;
 • legyenek boldogok, tudjanak egyedül és társakkal játszani;
 • személyiségük legyen kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, nyitott, érdeklődő; egészséges önbizalommal rendelkező, a szabályokat megértő, betartó, és kreatív;
 • testileg, szellemileg önmagukhoz képest fejlődjenek.

 

I.2. Óvoda (családi napközi)-kép:

 

 

Óvodánkban a gyermek érdeke mindenek felett áll. Gyermekeink szeretetteljes, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó, optimális feltételeket biztosító környezetben élik mindennapjaikat, így természetes körülmények között fejlődnek. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy gyermekekre odafigyelő, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra épülő nevelőmunkát folytassunk.

 

Kiemelt szakmai célunk, hogy elősegítsük családias derűs légkörben a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori, egyéni és helyi sajátosságokat. Mindezt a családok szoros kapcsolattartásával szeretnénk elérni.

 

 

Olyan óvodát szeretnénk:

 

 • amely érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkört biztosít az óvodás és bölcsődés korú gyerekek számára,
 • amely a gyerekek egészséges fejlődéséhez/fejlesztéséhez az életkoruknak,

fejlettségüknek megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik

 • ahol szabad játékkal és sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító, cselekvésbe

ágyazott játékos módszerekkel, tevékenységekkel segítjük gyermekszemélyiségük                    harmonikus fejlődését;

 • mely bizalmon alapuló, együttműködő légkört biztosít a szülők számára

 

I.3. Minőségpolitika és misszió:

 

 

A gyermekek szokásainak nagy része 10 év alatt alakul ki. Épp ezért fontos, hogy már egész kis korban megtanulják, és megszeressék a rendszeres testmozgást, a helyes táplálkozást, az egészséges életmódot. A kis létszámú, családias légkör lehetővé teszi, hogy a gyermek kibontakoztathassa saját egyéniségét, és szakképzett nevelőktől kapott irányelvek alapján a saját világukba illesszék a tanultakat.

A tanulás módszertana a játék, a számos szabadtéri program, ami nemcsak az egészséges életmódot, de a természet szeretetét, és a környezetvédelmet is közelebb hozza.

 

Az elhízás napjaink népbetegsége, amely hosszútávon számos más kórkép (szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség daganatok, depresszió, mozgásszervi panaszok) kialakulásához vezet.

 

Magyarországon jelenleg minden 5. gyermek túlsúlyos vagy elhízott, és a fenti szövődmények egy része már gyermekkorban kialakul. Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy mind a gyermekkori elhízás, mind a már kialakult szövődmények életmód változtatással (helyes táplálkozás, rendszeres testmozgás) nagy arányban sikeresen visszafordíthatók. A másik oldalon viszont beavatkozás nélkül az elhízott gyerekek 80%-a serdülőkorban is elhízott marad, illetve 30-75%-ban túlsúlyos felnőtté válik.

 

A óvodás és bölcsődés korosztály esetében a tudatos nevelés, és pedagógiai program keretében főként a megelőzésre összpontosítunk. Hiszünk abban, hogy azoknál a gyermekeknél, akik egész apró koruktól ezen alapelvek szerint nevelkednek, elenyésző a gyermekkori elhízás kialakulásának problémája.

 

 

 1. Az óvoda jellemzői:

 

 

II.1. Az intézmény meghatározó adatai:

 

Engedélyes neve:       Vitamini óvoda

Címe:                         2040 Budaörs, Szőlő köz 1.

Típusa:                      óvoda

Alapítója:                    Szabó Eszter ( Fit’s kool Oktatási Egyesület)

Működési engedély:   XIV/6039-11/2008

Ágazati azonosító:      S0502529

Alapítás éve:               2008.

Fenntartója:                Fit’s kool Oktatási Egyesület

Székhelye:                 2040 Budaörs Törökugrató u. 67.

Jogállása:                   Egyesület

Engedélyezett max. létszám: 7 fő

 

 

II.2. Személyi és tárgyi feltételeink:

 

A Vitamini óvodát 2008-ben a Fit’s’kool Egyesület fenntartásában, Szabó Eszter alapította. Az óvoda egy nyugodt, kis forgalmú utcában, a Szőlő közben található. A nagy kerttel rendelkezdő családi ház, kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Nagyon könnyen megközelíthető, tömegközlekedéssel, autóval, sőt kis forgalma miatt ideális a biciklivel érkezőknek. Csoport összetétele homogén, azaz azonos életkorú gyerekek közössége.

Óvodásaink és bölcsődéseink főleg Budaörsön lakó családok gyermekei közül kerülnek felvételre hozzánk, kisebb százalékuk pedig Budaörs vonzáskörzetéből jár az óvodába.

Gyermekeink döntő többsége értelmiségi családokban, általában jó anyagi körülmények

között él.

 

 

 

Az épületben található helyiségek:

 

A Vitamini óvoda egy kertes házban működik.

 

 • 1 db gyermekcsoport és az ehhez tartozó szociális blokk
 • 1 db korszerű tálaló konyha;
 • 1 db öltöző
 • 1 db tornaterem;
 • dolgozók számára öltözők, mosdó;
 • különféle raktárak és tároló helyiségek.

 

 

Működésünk személyi feltételei:

 

 • Óvodapedagógus: 1 fő
 • Kisegítő személyzet: 1 fő
 • Helyettesítő: 1 fő

 

 

Működésünk tárgyi feltételei:

 

Az óvoda Budaörsön, a Szőlő közben található, egy nagy kerttel rendelkező családi házban.

Az épületet 2008-ban teljesen felújítottuk, korszerűsítettük, balesetmentessé alakítottuk. Olyan hellyé varázsoltuk, ami gyermekek nevelésére, fejlesztésére, gondozására alkalmas.
A helyiségben található bútorok mérete, színe, elrendezése az óvodás és bölcsődés korosztály számára megfelelő, a gyerekek fejlődését és fejlesztését segítő.
Az óvoda indulásakor a kertet is felújítottuk. A tudatosan átgondolt játéktér az udvar minden pontjáról áttekinthető, és megvalósításában igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és igényeihez. Az udvaron található telepített mászóka, csúszda, homokozó minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. A szabványoknak megfelelő mászóka és csúszda ütéstompító rugalmas aljzattal rendelkezik.

 

A játék a gyermek elsődleges, és legfontosabb tevékenysége, mely által fejlődik a legtöbbet, alapvető képességek és készségek elsajátításának birtokába jut. Ezért fontos megfelelő játékeszközök kiválasztása. Játékállományunk mennyiségileg, minőségileg, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva megfelelő, a gyerekek fejlődését és fejlesztését segítő. Minden évben új játékokkal pótoljuk az elhasználtakat.

 

 

 • Nevelésünk céljai és feladatai

 

 

 • Az óvoda ellátásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia.
 • A gyermekeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.
 • A gyermek nevelése elsősorban a családi joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak.
 • Kiemelt szakmai célunk, hogy elősegítsük családias derűs légkörben a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve az életkori, egyéni és helyi sajátosságokat. Mindezt a családok szoros kapcsolattartásával szeretnénk elérni.

 

 

Az óvodába járó gyerekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

 

Ezen belül:

 

 • Az egészséges életmód kialakítása
 • Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
 • Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés, nevelés.

 

 

 

III.1. Egészséges életmódra való nevelés

 

 

Egészséges életmódra nevelés, egészséges életvitel igényének alakítása, gyermek testi és lelki fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül feladatunk:

 

 • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése
 • harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
 • a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése
 • a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
 • az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
 • a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, biztonságos környezet biztosítása
 • a környezet védelméhez kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos magatartás megalapozása

 

Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, az öltözködés, a mozgás, az edzés, a pihenés és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, a szokások kialakításával biztosítjuk megfelelő életmódot.
Az egészséges életmódra nevelés során is fontos az óvodapedagógus, nevelő példaértékű személyisége. Viselkedése, szokásai a gyerekekre nagy hatást gyakorolnak.

Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása testi és szellemi fejlődés alapfeltétele, ezért a gondozás központi kérdése. A napi életritmus, a rendszeres, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra.

 

Egészséges táplálkozás:

 

A növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele. Gyermekkorban ugyanis a tápanyagok nemcsak a mozgás során elfogyasztott energiát pótolják, hanem a növekedéssel járó testépítést is biztosítják.

A gyerekkorban lényeges a napi ötszöri étkezés, a nagy mennyiségű folyadékbevitel.

Mi napi 4 étkezést biztosítunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), melyen belül a reggeliről, tízórairól, uzsonnáról magunk gondoskodunk. Az ebédet külső partner bevonásával szállítjuk. Az étkezéseket dietetikus segítségével tervezzük meg. Az étlap összeállításánál odafigyelünk, hogy az változatos legyen és megfelelő arányban szerepeljenek a fehérjék, szénhidrátok, rostok, növényi zsírok, vitaminok, ásványi sók és a csontfejlődés szempontjából elengedhetetlen kalciumot tartalmazó tejtermékek. Sok gyümölcsöt, zöldségfélét, és kellő mennyiségű folyadékot kínálunk. Az étkezésekre mindig azonos időpontban kerül sor.

 

Testápolás:

 

A gyermek testi szükségleteinek kielégítésében a pedagógus/nevelő bizonyos mértékig az anyát helyettesíti. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a tevékenységeket kedves, barátságos szavak, mondókák, dalok kíséretében felnőtt segítségével végezzék. Így a gyermeknek a felnőttel együtt alakul ki igénye a testápolásra, elsajátítja a műveletek technikáját. A gyerekek segítséget igényelnek, bíztassuk őket igényeik kifejezésére.

Fontos a megfelelő tisztálkodás, rendszeres kézmosás, fogápolás, és zsebkendő használat. A szokásrend tegye lehetővé, hogy a gyermek bármikor mehessen wc-re, ahol nyugodt körülmények között végezheti dolgát.

Mindenki a saját egyszemélyi használatú eszközét (fésű, fogkefe, törölköző, zsebkendő, takaró) használja, így számos fertőző betegség megelőzhető.

Alapkövetelmény: jellel ellátott, külön tárolt, szükség esetén mosott személyi higiénés felszerelés.

A gyermek egészségét (küllem, kipihentség, tisztaság) folyamatosan ellenőrizzük.

 

Öltözködés:

 

Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen és egyben fejlesztheti a gyermek ízlését, és önállóságát is. Megkérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltözéke kényelmes, az időjárás változásaihoz igazodó, könnyen fel- és levehető legyen, ezzel is ösztönözve a gyermekek önállóságát. Mindig legyen az öltöző szekrényükben tartalék fehérnemű, nadrág, póló és pulóver. A gyermekek egészsége és biztonsága érdekében a váltócipő nem lehet papucs és mamusz. Ahhoz, hogy latyakos időben a szabadban tudjunk korlátozások nélkül tartózkodni, megkérjük a szülőket, hogy biztosítsanak gyermekeik számára gumicsizmát.

 

 

Pihenés, alvás:

 

Nagy gondot fordítunk az alvás előtti szellőztetésre, a belső (feszült érzelmi állapot, teli gyomor) és külső (zsúfoltság, kényelmetlen ruha, levegőtlenség) ingerek megszüntetésére. Ennek érdekében az ágyakat szellősen helyezzük el a szobában. A pedagógus/gondozó kedves, megnyugtató dallal csalogatja ágyba a gyermekeket, akik a saját játékaikkal aludhatnak. Lefekvés előtt az alsóruházatot pizsamanadrágra cseréljük. Fontosnak tartjuk elalvás előtt a nyugodt légkör megteremtését mesével, énekkel. Minden gyermeknek jellel ellátott ágyneműje van, és higiénia szempontjából mindig a saját ágyában alszik. Minden gyermeknek biztosítunk téli és nyári takarót. A gyermekeknek egyénenként más-más lehet az alvásszükséglete, így lehetővé tesszük, hogy a korábban ébredő gyermekeket felöltöztethessük és a szobában kialakított sarokban csendes tevékenységet folytathassanak. A gyermekek alvási szokásairól a beszoktatási idő alatt tájékozódunk a szülőtől.

 

Mozgás:

 

A mozgás az egészséges életmódra nevelés fontos összetevője. Szabadban vagy teremben, eszközzel vagy nélküle, spontán vagy szervezett formában mindennap biztosítani kell.

A gyerekek mozgásigénye rendkívül nagy. Gyermekeink naponta egy órát szabadban mozognak. Minden nap (a szabadban, csoportszobában) lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek mozgásos tevékenységre, melyeket részben a gyermekek szabadon választanak, részben a pedagógus/gondozó kezdeményez, szervez. Elsősorban a gyermekek életkori sajátosságaiból eredő természetes mozgáskedv fenntartására, a mozgás megszerettetésére törekszünk. Ennek érdekében mind a szobában, mind a kertben a gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve megfelelő eszközöket biztosítunk, és a napi rendet úgy alakítjuk, hogy elegendő időt hagyunk a gyermekek mozgás kedvének kielégítésére.

Kötött tevékenységet heti 1 alkalommal tartunk, ahol lehetőségünk van megszervezni az óvodás és bölcsődés korosztály mozgásos tevékenységét.

Bölcsődés korosztály számára a játékos utánzás határozza meg leginkább a cselekvést. Kiemelt feladatok elsősorban:

– támasz és függés gyakorlatok (mászás, kúszás, csúszás, bújás, gurulás)

– egyensúlygyakorlatok

– labdagyakorlatok (ismerkedés a labdával, gurítás, séta vagy futás a labda után, stb.)

– járásgyakorlatok (természetes járás tárgyak és személyek megkerülésével)

 

Óvodás korosztály számára a kiemelt feladatok elsősorban:

– Járás, futás gyakorlatok (irányváltoztatással, párban, egyénileg, különböző kartartásokkal, oldalra, hátra, stb.)

– Támasz, függés gyakorlatok (négykézláb járás irányváltoztatásokkal, bújás egyénileg, vagy párban, csúszás különböző szereken, talicskázás)

– Egyensúly gyakorlatok (egyensúlyozó járás vonalak és padok között, vízszintes és rézsútos szeren)

– Ugrás (magasba páros lábról, akadályok átugrása, kéztámasszal padra fel, le és át, távolugrás)

– Labdagyakorlatok (labda fel és elkapása, labdavezetés, célba dobások, pattogtatás)

 

Sportszereinket állandóan bővítve igyekszünk változatosabb eszközökkel és mozgásformákkal színesíteni tevékenységeinket.

 

 

III.2. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

 

 

 

A gyermeki tevékenységeket az érzelmek irányítják, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket az óvodában nyugodt, derűs, otthonos, szeretetteljes légkör vegye körül. Mivel a gyermekekre új környezet és új kapcsolatok várnak, ezért fontosnak tartjuk, hogy az első naptól pozitív érzelmi hatások érjék őket, és olyan légkört teremtünk, amelyben a gyermekek bizalommal fordulhatnak a felnőttek felé.

 

Beszoktatás:

 

Az új gyermekekkel először igyekszünk az otthonukban találkozni, így kapcsolatot teremtünk a családdal és a gyermekkel. Lehetőség biztosítunk arra, hogy a gyermek az első napjait az óvodában a szülővel közösen töltse, ismerkedve az új környezettel, társaival. Napról napra fokozatosan növeljük a szülő nélkül eltöltött időszakot. Ez a periódus egy-két hétig is eltarthat, ilyenkor a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok/gondozók egész nap a csoportban tartózkodnak.

 

 

Közösségi nevelés:

 

 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő tevékenységet folytassanak, ebben mindenki saját képességeinek megfelelően vegyen részt. Fontos az együttműködési képességek alapozása, a korosztálynak megfelelő szociális magatartás kialakítása. Játékon keresztül a gyermek gyakorolják a helyes viselkedési, udvariassági formákat, magatartásmódokat. Játékon keresztül fejlesszük az akarati tulajdonságokat. pl.: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat stb. Ehhez elengedhetetlen a tárgyi feltételek mellett a pedagógus/gondozó pozitív érzelmi jelenléte, a folyamatos dicséret, megerősítés, gondoskodó odafigyelés, helyes példamutatás. Fontosnak tartjuk, hogy az ünnepeink (advent, mikulás, farsang, anyák napja, születésnapok) a gyermek számára meghitt, családias legyen. A szülőket is buzdítjuk arra, hogy vegyenek részt ezeken az alkalmakon, ezzel is erősítve a gyermek –család – pedagógus/gondozó kapcsolatát.

 

 

III.3. Anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés

 

Anyanyelvi nevelés:

Az anyanyelvi, nevelés az egész óvodai nap folyamán spontán és tudatosan valósul meg. Ehhez elengedhetetlen a helyes mintát adó személy, aki példát mutatat és fejleszt. A gyermek a beszéd segítségével válik interaktívvá, beszéd során megérti a külvilágot.

 

Feladatunk:

 

 • egy olyan derűs, szeretetteljes légkör létrehozása, ami beszédre ösztönöz
 • Fontos számunkra, hogy bensőséges gyermek-óvónő/gondozó kapcsolat és gyermekek közötti barátságok kialakuljanak
 • Az óvodapedagógus, nevelő szókincse, beszédstílusa, viselkedéskultúrája példa értékű legyen, mivel a gyermek utánozza őt
 • Biztosítjuk, hogy minden gyermek gyakorolja a beszédet a nap folyamán
 • Folyamatosan bővítjük a gyermekek aktív és passzív szókincsét.
 • Inspiráljuk és megválaszoljuk a gyermeki kérdéseket.
 • Biztosítjuk a testközelséget, meghallgatjuk a gyerekeket, figyelünk rájuk. Sokat dicsérünk, bíztatjuk őket.

 

Értelmi nevelés:

 

Óvodában a gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára támaszkodunk. Megfelelő motivációval keltjük fel érdeklődésüket. Változatos tevékenységeken keresztül a meglévő tapasztalataikra és élményeikre építve játékkal juttatjuk őket új ismeretekhez.

Az érzékszervi-mozgásos-cselekvő megismerési szintről a fogalmi szintű megismerés felé vezetjük a gyerekeket. Célunk, hogy a gyermekek felismerjék az összefüggéseket, problémákat oldjanak meg, ok-okozati összefüggéseket lássanak meg.

 

Feladatunk:

 

 • Olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a gyermekek tevékenykedhetnek, tapasztalhatnak, megismerhetik a körülöttük levő világot
 • Pontosítjuk, kiegészítjük a gyermekek spontán szerzett tapasztalatait.
 • Fejlesztjük a kreativitást.

 

 1. Tevékenységi formái:

 

 

 

A játék:

 

 

A játék a gyermekek számára elsődleges és alapvető tevékenység, és egyben örömforrás. A játék a személyiség fejlesztés alapvető eszköze. A játék a fejlődésük során alapvető jelentőségű, semmi mással nem helyettesíthető életforma. Fejleszti a gyermekek mozgását, kézügyességét, növeli önállóságát, kitartását, hatással van az értelmi képességeinek fejlődésére és ízlésének alakulására is, és fejlődnek a gyermekek közti társas kapcsolatok is. Mivel a kicsik játéka létforma, fejlődésüknek alapja, játékuk megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteikről, élményeikről, beszédkészségükről, szociális és értelmi fejlettségük valamennyi területéről. A gyerek játéka tehát személyiségük tükrözője, s mint ilyen, megismerésük legjobb módszere, eszköze.

 

 

Mindezekért fontosnak tartjuk a játékok kiválasztásánál, hogy:

– biztonságos

– kreatív, és gondolkodást segítő, ösztönző

– a gyerek korának megfelelő

– jó minőségű, esztétikus

– sokoldalúan felhasználható

– könnyen tisztítható legyen.

 

A tárgyi eszközök mellett fontos, hogy:

– a pedagógus/gondozó szeressen játszani a gyermekekkel

– olyan helyzeteket teremtünk, ahol késztetik a gyermekeket a beszédre (bábozás, dramatizálás)

– nyugodt, biztonságos légkör megteremtése

– a napirendben elegendő idő biztosítása a játékra.

 

Sosem szakítjuk félbe a gyerekek játék tevékenységét, hanem együtt játszva, kezdeményezéssel próbáljuk átterelni a különböző tevékenység formákhoz (vizuális, zenei tevékenység, mese).

 

Mozgás:

 

A mozgás már születéstől kezdve fontos egy gyermek életében. Miközben mozog a gyermek, tapasztalatokat gyűjt, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei, fejlődik csont- és izomrendszere, pontosabbak, finomabbak, önállóbbak lesznek mozdulatai, egyre több féle mozgást képes elvégezni.

A mozgás sokoldalú tevékenység és az egész napot átszövi. A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok alakulását. A mozgás folyamán a kezd együttműködni társaival.

Fontosnak tarjuk, hogy az egész nap folyamán, mind a teremben, mind a szabadban olyan környezetet, eszközöket biztosítsunk, amelyekkel a gyerekek kiélhetik mozgásvágyukat.

 

Verselés, mesélés:

 

A beszélni tanuló gyermek ritmusok, dallamok szerint spontán szerkeszti a nyelvet. A maga módján alkotónak mutatkozik a beszélt nyelvben, próbálgat, halandzsázik. Ehhez a spontán tevékenységhez szorosan kapcsolódnak az egyszerű népi mondókák, höcögtetők, lovagoltatók, tapsoltatók. Ezek során olyan érzelem gazdag élményhez jutnak, amelyben a nyelven keresztül kötődnek a másik emberhez és saját magát is tevékenységre serkenti. A meséknek erkölcsi tartalma van, emberi kapcsolatokra tanít, oldja a szorongást, belső képteremtésre serkent.

 

Fontos, hogy:

– olyan meséket választunk, ami a gyermekek életkori sajátosságainak megfelel. A kisebbeknek egyszerűbb láncmeséket, állatmeséket, a nagyobbaknak tréfás tündérmeséket mondunk. A kicsiknél a meséhez eszközöket készítünk, mivel a gyermek arra a mesére figyel, amit meg is ért (szókincsbővítés). A többször hallott meséknél már elmaradnak az eszközök és a gondozók el is játsszák, ösztönözve a gyermeket a beszédre (bevonjuk őket is a játékba, folyamatos kérdés-felelettel).

– minden nap hallgatnak a gyermekek élő mesét vagy verset.

– a könyvek kiválasztásánál is fontos szempont az életkor, ezért többféle könyvet biztosítunk.

 

A könyvek nézegetéséhez is kis kuckót alakítottunk ki, így biztosítjuk a nyugodt tevékenységet.

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:

 

Az ének, a zene, az énekes játékok, népi mondókák felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják esztétikai érzéküket, ápolják hagyományainkat.

 

Fontosnak tartjuk, hogy:

–     minden nap zenei élményhez juttassuk gyermekeinket, így felfedezik az éneklés örömét, mozgás szépségét.

– A dalanyagok, mondókák kiválasztásánál is figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A kisebb korosztály számára olyan egyszerű rövid állatokról és természetről szóló dalokat, mondókákat választunk, amelyet mozgással kísérünk. A nagyobbaknál mindezek mellett körjátékokat és egyszerűbb tánclépéseket is beiktatunk.

–     A szülőkkel is megismertetjük a dalainkat, mondókáinkat.

–     A szülőik személyesen is részt vehetnek a közös játékainkban. (az évszakot lezáró dramatikus játékainkon, ünnepeinken)

–     Hangszerekkel színesítjük zenei tevékenységeinket.

 

Az évszakok, ünnepek szerint választjuk ki, hogy mikor milyen témát dolgozunk fel a zenei tevékenységeken keresztül.

 

Ősszel megtalálható állatokról, termésekről, gyümölcsökről szóló dalok mondókák.

Télen ünnepekkel, családdal kapcsolatos zenei anyagok.

Tavasszal a virágokkal, állatokkal, időjárással kapcsolatos dalok.

Nyári szórakozásokkal kapcsolatos (pancsolás, járművek, vízi állatok) dalok.

 

A testünkkel kapcsolatos dalokkal, mondókákkal a gyermekek a gondozás alkalmával folyamatosan ismerkednek.

Beszoktatás alkalmával az ölbeli játékokat emeljük ki (höcögtető, lovagoltató, simogató, vigasztaló).

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:

 

E tevékenység alkalmával a gyermekek megismerkednek az eszközök tulajdonságaival, technikai eljárásaival. Gazdagodik forma-szín képzete, és díszítő érzéke, esztétikai élményt nyújt a gyermekek számára. A játék mellett a vizuális tevékenység is fontos helyet kap a napi életünkben, mivel ez is a gyermek egyik önkifejező eszköze. A gyermeknek minden nap lehetőségük van alkotni (rajzolás, gyurmázás, festés, ragasztás, tépés, vágás). Bármikor elérhetőek számukra a különböző eszközök (kivéve az olló, festék, amit csak felnőtt jelenlétében használhatnak). Az eszközök kiválasztásánál és a technikák alkalmazásánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. Ehhez külön sarkot alakítottunk ki, a többi tevékenységtől elkülönítve.

 

Bölcsődés korosztály:

 • Marok kréta
 • Ujjfesték
 • Szivacs
 • Nagy méretű nyomda
 • Nagy méretű csomagoló papír

Óvodás korosztály:

 • Vastag zsírkréta, ceruza
 • Tempera
 • Ecset
 • Olló (jobb és balkezes)
 • Kisebb méretű nyomdák, rajzlapok

 

Technika:

Bölcsődés korosztály:

 • Rajzolás marok krétával
 • Festés ujjal vagy szivaccsal
 • Nyomdázás (nyomdával, krumplival, falevéllel)
 • Tépés, gyűrés
 • Gyurmázás színes só-liszt gyurmából

Óvodás korosztály

 • Rajzolás vastag zsírkrétával, és ceruzával
 • Festés ujjal és ecsettel
 • Vágás ollóval
 • Nyomdázás
 • Hajtogatás
 • Gipszöntés
 • Gyurmázás só-liszt gyurmából, amit ki is festhetnek

 

Ötletek az évszakok kapcsán:

 

Ősz: termésekből bábok és láncok készítése. Falevelekkel nyomdázás (kicsik), képkészítés (nagyok). Falevelek készítése gyermek tenyérlenyomatával (kicsik). Só-lisztből gyümölcsök készítése, festése (nagyok), kígyó, csiga (kicsik).

 

Tél: festés a hóban, formázás a hóval (hógolyó, vár, hóember építés), só-liszt gyurmából adventi koszorú készítése, papírmaséból hangszerek, téli kép (ujjfestés a kicsiknek, ecsettel a nagyoknak), madáretető készítése fából, díszítés, vidám kép készítése fújással.

 

Tavasz: virágok hajtogatása, gyűrés, virágok, állatok nyomdázása, anyák napjára ajándék készítés, só-liszt gyurmából állatok formázása.

 

Nyár: víz festése, homokban mintázás, formázás, hajtogatás vizes játékhoz (hajó).

 

A gyermekek munkáiból kiállítást szervezünk, amit időszakosan cserélünk. A munkákat a kiállítás végén viszik haza a gyermekek.

 

A vizuális tevékenységeknél a felsorolt eszközökön kívül igyekszünk a természetes anyagokkal is megismertetni a gyermeket (pl. anyagból rongybaba készítés, csuhéból állatok, bábok készítése, faanyagokkal barkácsolás, építés, terményekkel, kövekkel só-liszt gyurma díszítése, gyapjúból csörgő labda készítése).

 

Külső világ tevékeny megismerése / matematikai tartalommal:

 

 

Szorosan kapcsolódik minden tevékenységi formához, és a gondozáshoz. Az évszakokra jellemző témák (gyümölcsök, zöldségek, termések, időjárás, stb.), az ünnepek, a család, a gondozási tevékenységek (tisztálkodás, étkezés), a kerti játékok (falevelek gyűjtése, ültetés, gyümölcsfa fejlődésének megfigyelése, természetes anyagokból játék) óriási lehetőséget nyújtatnak, hogy a gyermekek spontán módon, játékba ágyazva a gyermekek ismereteit bővítsük.

 

 

 1. Kapcsolattartás

 

 

Az óvoda sikeres üzemeltetéséhez nagyon fontos, hogy mindenkivel, aki a szolgáltatásunkhoz kapcsolódik, kiváló viszonyt alakítsunk ki. A folyamatos kommunikáció, és visszacsatolás nemcsak a napközi gördülékeny működését, de sok esetben a fejlődését is elősegíti.

 

Szülők

 

Beiratkozás előtt, egy szülői értekezlet keretében, megmutatjuk magát az épületet, valamint személyesen találkozhatnak a gyermek pedagógusaival/gondozóival is. A pedagógusok/gondozók segítségével ismertetjük az óvoda programját, a napi rendet és házi rendet. Itt a szülők is lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák velünk gondolataikat, elképzeléseiket.

 

Egy mélyinterjú keretében igyekszünk minél bővebb információt megtudni a család, és gyermek szokásairól, esetleges betegségeiről, hogy ezek segítségével a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani a gyermek számára. Amennyiben lehetőség van rá, egy családlátogatás keretében szeretnénk először találkozni a gyermekkel. Úgy érezzük, hogy így a gyermek is könnyebben szavaz bizalmat, illetve barátkozik össze azzal a személlyel, aki helyettesíteni fogja a szüleit az óvodában.

 

A szerződéskötést, és beiratkozást követően „beszoktatási” időszakot biztosítunk.

A beiratkozás után havi rendszerességgel – amennyiben igény van rá gyakrabban – fogadóóra jellegű beszélgetéseket tartunk. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőt tájékoztassuk a gyermek fejlődéséről, beilleszkedéséről, eredményeiről, mindemellett az ő visszacsatolására is feltétlenül szükség van.

 

A fogadóórákon kívül nyitott napok alkalmával lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülő belepillantson gyermeke mindennapi tevékenységeibe is. Évente néhány alkalommal családi napot tartunk az ünnepek, és az évszakokat lezáró műsorok keretében.

 

A faliújságról, illetve a honlapon keresztül tájékoztatjuk a szülőket a mindennapos információkról.

 

Szakmai kapcsolatok, felügyeleti és ellenőrzési szervek

 

Gyakorlati szinten a helyi intézményekkel (bölcsődék, óvodák) szeretnénk szorosan együttműködni. Ők azok, akik objektív képet tudnak festeni az igényekről, sok esetben segíteni és kiegészíteni tudjuk egymás munkáját szolgáltatásainkkal (étkeztetés, speciális szakemberek, stb.). Ugyanilyen fontos, hogy helyben, vagy térségben működő óvodákkal is jó kapcsolatot ápoljunk. Ezek az intézmények rengeteg hasznos tanáccsal és ötlettel tudnak szolgálni (eszközbeszerzés, praktikák, szakmai tapasztalatok).

 

A település önkormányzatával, gyermekorvosokkal és védőnőkkel kitűnő kapcsolatot ápolunk. Az ellenőrző és felügyeleti szervek előírásait ismerjük, és betartjuk.

 

Mind a Fehérkereszt Alapítvány, mind a Magyar Családi Napközik Közhasznú Egyesülete számos olyan szakmai fórumot, képzést szervez, melyen a szaktudás elsajátítása, és tapasztalatok megosztása mellett rengeteg szakmabelivel is találkozni lehet. A kapott szakmai mankók mellett azonban saját tapasztalatok megosztására is lehetőség nyílik. Összegezve tehát, ezek a fórumok az elméleti szaktudást gyarapítják, ami egy hosszú távú, felelősségteljes, sikeres működéshez elengedhetetlen.

 

 1. Óvodánk mindennapi életének szervezeti keretei

 

NAPI REND

 

8:00 – 8:30                 Gyülekezés, játék

8:30 – 8:40                 Tisztálkodás, készülődés a reggelihez

8:40 – 9:00                 Reggeli

9:00 – 11:15               Játék, mozgás a szabadban,

Játékos zenei tevékenység

Bábozás

Vizuális tevékenység (rajzolás, festés, mintázás)

Tízórai

11:40 – 11:55             Tisztálkodás, készülődés ebédhez

11:55 – 12:25             Ebéd

12:25 – 12:35             Tisztálkodás, készülődés lefekvéshez

12:35 – 15:00             Mese, pihenés

14:30 –                        Folyamatos ébredés (csendes játék biztosítása)

15:00 – 15:15             Tisztálkodás

15:15 – 15:30             Uzsonna

15:30 – 17:00             Játék, játékos mozgás hazamenetelig

 

 

HETI REND

 

Kötetlen tevékenységek a hét minden napján:

 

 • zenei foglalkozás, énekes játékok
 • rajzolás, mintázás, festés
 • mese, vers, mondókás játékok

 

Kötött tevékenység:

 

 • Nagy mozgások gyakorlása különböző eszközökkel (szerda)
 • Énekes játék mozgással, tánc (péntek)

 

 

 

………………………………..

Vitamini óvoda vezetője